LIONS VE STÁTECH!

Miloš Kalina Junioři

(ENGLISH BELOW) Již tradiční událost organizovaná Prague Lions právě běží na plné obrátky! Už několik let vysílají Prague Lions ve spolupráci s partnery a kamarády v Americe 2 nebo 3 nejzasloužilejší juniorské hráče do Států v rámci jakéhosi “Kulturně poznávacího pobytu se zaměřením na americký football”.

Junioři dostávají příležitost zúčastnit se dvou univerzitních footballových kempů, letos na univerzitách Winona State (MN) a Hope College (MI), ale také mají možnost seznámit se s americkou kulturou a spoustu se toho dozvědět!

13728432_1200065836680632_344723515_oOceňovaní hráči jsou vybíráni trenéry na základě těchto kritérií:

  • Vnášejí maximum úsilí do hry na hřišti?
  • Jsou správnými lídry na hřišti i mimo něj?
  • Usilují také o úspěch ve studiu?
  • Jsou pomocí celé Lions organizaci v posunu dopředu? Pomáhají, kdykoliv je to potřeba?

Letos vybrali naši trenéři Davida Šaňka, Tomáše Beránka a Tomáše Pazourka. Jeden z tréninkových kempů už mají za sebou, a Tomáš Pazourek nám dal stručně vědět, jak se zatím mají: „Čau, teďka jdeme zrovna na trénink, všichni se k nám chovaj dobře, jak jsme ze zahraničí, akorát tady na kempu skoro nikdo neví, kde je ČR! 😀 Ale jinak jsme v pohodě, bez zranění a baví nás to!“

„Tento výlet do Států je jen jednou z jedinečných akcí našeho juniorského programu a vlastně našeho celého footballového programu jako celku. Chceme našim hráčům nabízet příležitosti, které by se jim jinak nenaskytly, a toto je jedna z nich. Věřím, že to nás činí jedinečným programem a je to také jeden z důvodů úspěchu našeho seniorského týmu,“ dodal coach Zach Harrod.

Chtěl bys i Ty dostat takovou příležitost? Stále se můžeš stát jedním z nás – nové hráče přijímá jak náš U19 juniorský tým, tak i U16 Tackle tým a U15 Flag tým. Napiš nám ještě dnes a připoj se k nám na téhle jedinečné cestě jako LION! 20160717_124154


LIONS IN THE STATES!

What has become a tradition for the Prague Lions is taking place right now as you read this article!  For several years the Prague Lions, in cooperation with partners and friends in America, send two or three deserving junior team players to the States for what could be called an “American Football Cultural Exchange.”

While in the States our juniors not only have the opportunity to participate in two collegiate football camps, this year at Winona State (MN) and Hope College (MI), but they also get to experience American culture and learn a ton!

The players are chosen by their coaches based on a few things:

  • Do the contribute on the field of play?
  • Are they good leaders on and off the field?
  • Do they try to be great in the classroom as well?
  • Do they help the whole Lions organization move forward in helping in anyway they can?

This year our coaches chose David Šaněk, Tomáš Beránek and Tomáš Pazourek, they have one camp behind them and Tomáš Pazourek wrote to us here in Prague to give us a little update: “Hello, we have practice again today.  Everyone is treating us great, even though we aren’t from here. Actually almost no one at the camp knows where the Czech Republic is! 😀 But we are great, have no injuries and are really enjoying our time here!”

“This trip is one of many unique things we do with our junior program and our football program. As a whole, we really want to offer all of our players opportunities that they can’t get elsewhere and this is one of them.  I believe this sets us apart and is one of the reasons our senior team is successful as well,” added Coach Zach Harrod.

Would you like to have opportunities like this?  You can still become a member of our U19 Junior Program, our U16 Tackle program or our U15 Flag team.  Send us a message today and start your unique journey as a LION!