Vyjádření hlavního trenéra naší seniorky (English Below)

Miloš Kalina home, lions, Senioři

Všem z LIONation: (English Below)

Tohle píšu s těžkým srdcem, protože vím, jak to náš tým a Vás všechny bolí. Včerejší zápas byl jednou z nejbolestivějších porážek, které jsem kdy zažil.

Nicméně, jménem všech našich trenérů a hráčů chci říct, že Vaše včerejší podpora byla neuvěřitelná. Vidět oranžové moře, slyšet trubky a bubny, ale hlavně vidět vašeho nezdolného ducha, bylo nepopsatelné. Děkuji Vám za to, že jste vytvořili takovou jedinečnou atmosféru.

Jsem na tenhle tým extrémně hrdý. Pokrok, kterého dosáhli jen za poslední dva roky, je neskutečný. I srdcervoucí porážka stojí za to, že jsem se mohl zakusit rozvoj těchto mladých mužů ve skvělé hráče a ještě lepší chlapy.

Vždycky jsem tvrdil, že fotbal je nejlepší sport na světě – a to, jakým způsobem svedl dohromady právě tuhle partu mužů z nejrůznějších oblastí života, mi dělá ohromnou radost. Náš tým je opravdu průřez společností. Máme v něm právníky, studenty, řidiče autobusu, podnikatele, dodavatele, trenéry a mnoho dalších. Máme hráče, kteří pocházejí ze zámožných rodin, i hráče, kteří vyrůstali v chudobě. Máme hráče, kterým je 18, i hráče, kterým je 34 – a všechno mezi tím. Náš tým je složen z Čechů, Američanů, Rusů a Slováků, každého s jinou úrovní znalosti češtiny i angličtiny. Avšak i přes všechny tyto rozdíly naše honba za titulem vybudovala jeden z nejsemknutějších týmů, který jsem viděl za všechna léta hraní a koučování.

Věřím tomu, že se všechno děje z nějakého důvodu a v těžkých chvílích, jako je tahle, nesmíme zatvrdit srdce, ale naopak – tvrdě dřít. Přijde správný čas, kdy Prague Lions BUDOU šampioni.

Děkuji za všechnu Vaši neutuchající podporu v tomto roce. A jsem poctěn, že můžu být Váš trenér.

Kyle Duncan


To all members of LIONation:

I write this with a heavy heart, as I know that you and our team are hurting. Yesterday’s game was one of the most gut-wrenching defeats that I’ve ever been a part of.

However, I speak on behalf of all our coaches and players in saying that your support yesterday was unbelievable. Seeing the sea of orange, hearing the horns and drums, and seeing your indomitable spirit  was incredible. I thank you for making the atmosphere truly special.

I am extremely proud of this team. Our progress over the last two years has been remarkable. Seeing these young men develop into great players and better men makes the heartbreaking losses worth it.

I’ve always said that football is the greatest game in the world, and the way that it has brought together this group of men from all walks of life is a sight to behold. Our team is truly a cross-section of society: we have lawyers, students, bus drivers, entrepreneurs, contractors, and trainers among many other occupations. We have players who have grown up affluent, as well as players that come from poverty. We have players that are 18, players who are 34, and everything in between. Our team is composed of Czechs, Americans, Russians, and Slovakians, all with varying degrees of both Czech and English language proficiency. However, despite all of these differences, our pursuit of a championship has built one of the closest teams that I’ve ever seen in all my years of playing and coaching.

While this year we fell agonizingly short of achieving our goal of a championship, this has been an extremely positive year for this program. This team worked tirelessly and played for each other the entire year. They’ve sacrificed themselves and played hurt because they truly LOVE each other.

I believe that things happen for a reason, and in hard times like these, we must not lose heart, and instead put our noses to the grindstone. In due time, the Prague Lions WILL be champions.

Thank you for all your unwavering support this year. I am humbled and honored to be your coach.

Kyle Duncan