V Praze Našel Lásku (English below)

Miloš Kalina home, Importi, Senioři

Každoročně vítá náš seniorský tým ve svých řadách několik amerických hráčů. Tito hráči zvyšují úroveň hry a často pomáhají i na pozici trenérů. Čím déle zde zůstávájí, tím více se stávají nedílnou částí týmu a budují přátelství na celý život. Během sezóny 2015, se Casey Caton (WR, Hendrix College) nestal jen spoluhráčem a kamarádem mnoha hráčů a trenérů, ale našel v Praze i lásku! Casey zde potkal Malkah, která zrovna v Praze studovala…a zbytek je už historie. Zítra se berou!

Prague Lions Caseymu a Malkah ze srdce gratulují a přejí jim do manželství všechno nejlepší, spoustu radosti, štěstí a lásky!

Připojujeme zprávu přímo od Caseyho:

„Pobyt v Praze můj život úplně otočil. Přijel jsem sem jen zahrát poslední sezónu fotbalu a pomoct s koučováním několika skvělých borců, kteří tuhle hru milují, ale stalo se nečekané. Potkal jsem Malkah. Mezi tréninky a zápasy jsme společně objevovali Prahu a zamilovali se do sebe. Hrát za Lions považuju za ohromné požehnání, za zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu, protože změnila můj život a přivedla do něj Malkah.“

Go Lions!

Casey Caton12189053_2902344550891_3253693069715854432_n


Finding Love in Prague

Every year our senior team has the opportunity to welcome a few American players into our team in Prague.  These players instantly raise the level of play and often serve as coaches as well.  As they spend more and more time here, they become part of the team and life long relationships are made.  During the 2015 season, Casey Caton (WR, Hendrix College) didn’t only become a teammate and friend to his teammates and coaches, but he also found love in Prague!  Casey met Malkah, who was studying in Prague, and the rest is history.  They will be getting married tomorrow!
The Prague Lions congratulate Casey and Malkah and we wish you all the best and a marriage filled with joy, happiness and much love!

Here’s a message from Casey:

Going to Prague changed everything. I was going to Prague to play football for the last time and help coach some awesome guys who love the game, and then the unexpected happened. I met Malkah.  In between practices and games, we explored Prague and fell in love. Playing for the Lions was a huge blessing, and it is an experience that I will always remember because it changed my life and introduced me to Malkah.

Go Lions!

Casey Caton