Rozhovory s hráči: Evidanio Quinones (DB)

service lions, Seniors

Sezóna se rychle blíží a my bychom vám rádi představili naše nejnovější zámořské přírůstky do řad Lions. První rozhovor je s naším novým DB/Return specialist, Evidanio Quinones III, který k nám přišel z Kalifornie, a prošel skrz Briar Cliff University v Iowě.

Doufáme, že si rozhovor užijete. V následujících dnech přineseme další…

PL: Který tým a hráč z NFL je tvůj nejoblíbenější a proč?
EQ: Nemám oblíbený NFL tým, ale mezi mé nejoblíbenější hráče patří Ed Reed, Eddie George a Devin Hester.

PL: Měl jsi skvělou kariéru na univerzitě. Co pro tebe má největší význam za tvoji herní kariéru?
EQ: Moji spoluhráči a trenéři. Byl jsem na obou stranách, když se mluví o prohrách a výhrách, ale jsou to vždy ti, kteří stojí s vámi na hřišti nebo sideline, kvůli kterým má cenu hrát.

PL: Co jsi věděl o evropském fotbale předtím, než jsi podepsal smlouvu s Lions?
EQ: Věděl jsem, že budu moci hrát fotbal v nové zemi a že styl a tempo hry může být odlišné.

PL: Proč jsi se rozhodl pokračovat s fotbalem v Evropě, a proč právě Prague Lions?
EQ: Dvě věci, které jsem vždycky chtěl, byly cestování do zámoří a hraní fotbalu tak dlouho, jak to jen bude možné. Oba tyto cíle se mi splnily hraním v Evropě. Nikdy se mi nedostalo nějaké pozornosti od týmů, takže ve chvíli, kdy se mi naskytla možnost hrát v Praze, jsem ji vzal, protože je to tým, který mi příležitost hrát dal a já jsem za ni navždy vděčný.

PL: Co tě baví nejvíc na bydlení v Praze?
EQ: Být v novém prostředí a poznávat novou kulturu je ta nejvíc vzrušující část. Evropa, a speciálně Praha, má mnoho nádherných míst k prozkoumání. Těším se prostě na to, až uvidím, co vše mi může nabídnout.

PL: Co je pro tebe nejvíc vzrušující při hraní za Prague Lions?
EQ: Lions jsou velmi dobrý a zkušený tým, který má vysoké cíle a očekávání. Chci týmu pomoci svými znalostmi a zkušenostmi těchto cílů dosáhnout.

PL: Jaká jsou tvá očekávání pro sezónu, pro tebe osobně a pro tým?
EQ: Osobně se chci zlepšovat jako hráč, získat nějaké vědomosti, a obdržet konferenční/ligové ohodnocení. Nevím, jak to v Evropě přesně funguje, ale pokud něco takového tady je, chci to získat. Pro tým je to výhra v Czech Bowl!

Děkuji za přečtení našeho prvního rozhovoru.
Přijďte podpořit Lions při našem prvním zápase tuto sobotu v Čelákovicích proti Black Panthers!

ENG

Evidanio Quinones III

The season grows closer and we would love for you to get to know our newest Lions from across the ocean. The first interview is with our new DB/Return specialist, Evidanio Quinones III, who comes to the Lions from California, via Briar Cliff University in Iowa.

We hope you enjoy this interview. Check back here for more in the coming days…

PL: Who’s your favorite NFL team and player and why?
EQ: I don’t have a favorite NFL team, but my favorite players are Ed Reed, Eddie George, and Devin Hester.

PL: You had a great college career. What was the highlight of your playing days?
EQ: My teammates and coaches. I’ve been on both kinds of teams when it comes to wins and losses, but it’s always the others out there on the field or sideline that make the time worth while.

PL: What did you know about football in Europe before signing with the Lions?
EQ: I knew I could play football in a new country and that the style and pace may be different.

PL: Why did you decide to continue playing football in Europe, specifically for the Prague Lions?
EQ: Two things I’ve always wanted to do were to travel overseas and play football as long as I possibly can. Playing football in Europe I get to do just that. I’ve never really gained much attention from a lot of teams, so once I was offered the opportunity to play in Prague I took it, because it’s a team that has given me a chance and I’m forever grateful for it.

PL: What excites you most about living in Prague?
EQ: Being in a new environment and experiencing a new culture is the most exciting part. It’s a plus that Europe, especially Prague, has so many beautiful places to explore. Im just excited to see what it has to offer.

PL: What excites you most about playing for the Prague Lions?
EQ: The Lions are a very good and experienced team which have high goals and expectations set. I’m eager to contribute and add an extra pair of hands, knowledge, and wisdom to get to those goals.

PL: What are your expectations for the season, for you personally and the team?
EQ: Personally I just want to get better as a player, pick some brains, and earn conference/league honors. I don’t know how that exactly works in Europe, but if they have it that’s my goal. As a team the goal and expectation is to win a Czech Bowl!

Thank you for reading our first interview.
Come out and support our Lions as we open our season this Saturday in Celakovice against the Black Panthers!