Rozhovory: Hunter Nichols (HC)

Miloš Kalina lions, Seniors

Nový hlavní trenér Hunter Nichols dokázal do své krátké kariéry vmáčknout velké množství trenérských zkušeností. Mezi jeho trenérské zastávky patří univerzita Southern Mississippi hrající 1. divizi v NCAA, a také McKendree University a Lindenwood University hrající v 2. divizi.

PL: Který tým a hráč z NFL je tvůj nejoblíbenější a proč?
HN: New Orleans Saints, WHO DAT! Můj nejoblíbenější hráč ale hrál za jiný tým. Jsem velký fanoušek Reggie Whitea, ministra obrany. Nejde si nezamilovat dominantního defenzivního linemana.

PL: Na takhle mladého trenéra máš mnoho zkušeností na vysoké úrovni. Které momenty jsou pro tebe doposud nejvýznamnější?
HN: Mým nejvýznamnějším momentem za celou kariéru bylo zakončení mých dvou prvních sezón na McKendree University stejným způsobem. Při poslední hře v mém prvním roce jeden z mých defenzivních endů vytvořil sack-fumble, který ukončil comeback drive našeho rivala a tím i zápas. Následující rok se nám povedlo zakončit poslední drive posledního zápasu úplně stejně.

PL: Co jsi věděl o fotbale v Evropě předtím, než jsi podepsal smlouvu s Lions?
HN: Měl jsem několik přátel, kteří v Evropě fotbal hráli, takže to byl základ mého průzkumu. Oba mi říkali, že tu fotbal získává na popularitě a že jsou tu velmi zapálení fanoušci. Doufám, že nabudím více fanoušků k přidání se k Lions a mít tak nejlepší fanoušky v Evropě!

PL: Co tě vedlo k rozhodnutí trénovat fotbal v Evropě, a proč právě u Prague Lions?
HN: Rozhodl jsem se trénovat v Praze z mnoha důvodů. Hlavním byl ten, že jsem cítil příležitost mít pozitivní vliv na tým, který je tak blízko k dosažení něčeho velkého.

PL: Co tě nejvíc baví na bydlení v Praze?
HN: Když jsem pověděl svým přátelům, že se stěhuji do Prahy, záviděli mi. Praha patří už dlouhou dobu mezi nejkrásnější města. Během mého krátkého pobytu se mi naskytlo mnoho dech beroucích momentů, které samotná fotka nemůže dostatečně nahradit.

PL: Na co se nejvíc těšíš při trénování Prague Lions?
HN: Těším se na trénování týmu, který má bohatou historii a tradici v dokonalosti. Vidím v tom příležitost vést dobře organizovaný tým a doufám v zlepšování se každý den.

PL: Co očekáváš od sezóny, od tebe osobně a od týmu?
HN: Očekávám od Lions velké věci. Ale musíme jít krůček po krůčku. Právě teď je pro nás hlavním cílem vyhrát sezónu, jakmile se k tomuto cíli dostaneme, přistoupíme k dalšímu.

Děkujeme za přečtení! Doufáme, že budete mít šanci přijít a setkat se s našimi novými hráči a podpořit Lions na jakémkoliv domácím zápase během sezóny. Rozpis našich zápasů můžete najít na www.caaf.cz.

Coach Nichols

ENG
New head coach Hunter Nichols has managed to squeeze a significant amount of coaching into what is still a very young career. He has had coaching stops at NCAA Division 1 Southern Miss, as well as Division 2 McKendree University and Lindenwood University.

PL: Who’s your favorite NFL team and player and why?
HN: New Orleans Saints, WHO DAT! My favorite player played for a different team though. I’m a big fan of Reggie White, the minister of defense. You have to love a dominate defensive lineman.

PL: For a young coach you have had many experiences at pretty high levels. What was the highlight thus far?
HN: My biggest highlight in my coaching career so far was ending my first two seasons at McKendree University the same way. On the last play of my first year, one of my defensive ends caused a sack- fumble to end a comeback drive of our rival and the game. The following year we did the exact same event on the last drive of the last game to close it.

PL: What did you know about football in Europe before signing with the Lions?
HN: I had several friends who played football in Europe so I did my research on it. They both told me that football was gaining popularity and that the fans are passionate about the teams. I hope to inspire more fans to join the Lions and have the most passionate fans in Europe!

PL: Why did you decide to come and coach football in Europe, specifically for the Prague Lions?
HN: I chose to continue coaching at Prague for many reasons. The main reason is that I saw an opportunity to have a positive impact on a team that was close to achieving greatness.

PL: What excites you most about living in Prague?
HN: When I told my friends that I was moving to Prague all of them told me that they are jealous. Prague has such a rich history of being a beautiful city. In my short time here I have seen many breath taking views that my pictures do not give justice to.

PL: What excites you most about playing for the Prague Lions?
HN: I am excited about coaching a team with a rich history and tradition of excellence. I see this as an opportunity to lead a well organized team and hope to improve them daily.

PL: What are your expectations for the season, for you personally and the team?
HN: I have extremely high expectations for the Lions. But we have to take them one step at a time. For now the first goal is a winning season, once we reach that goal we will advance to our second goal.

Thank you for reading! We hope that you will have a chance to come out and meet our newest players and support the Lions at any of our home games throughout the season. Our schedule can be found at www.caaf.cz.