Rozhovory s hráči: Kurtis Walls (QB)

Miloš Kalina lions, Seniors

Rádi bychom vám představili další přírůstek do naší smečky. Kurtis Walls pochází z Phoenixu v Arizoně. Dříve hrál fotbal na univerzitě Valley City State v Severní Dakotě.


PL: Který tým a hráč z NFL je tvůj nejoblíbenější a proč?
KW: Mým nejoblíbenějším týmem jsou Dallas Cowboys. Nicméně, mým nejoblíbenějším hráčem je Cam Newton. Cam Newton dělá na hřišti věci, které definují základní chování quarterbacka.

PL: Měl jsi vynikající univerzitní kariéru. Co pro tebe má největší význam za tvoji herní kariéru?
KW: Největší význam mojí kariéry přikládám přátelstvím, která jsem po cestě nabyl. I skrze všechna vítězství a všechna zklamání jsem si díky přátelům, které jsem za tu dobu získal, fotbal vždy užíval.

PL: Co jsi věděl o fotbale v Evropě předtím, než jsi podepsal smlouvu s Lions?
KW: Věděl jsem, že fotbal v Evropě představuje životní příležitost pokračovat v mém fotbalovém snu a procestovat svět.

PL: Proč jsi se rozhodl pokračovat s fotbalem v Evropě, speciálně u Prague Lions?
KW: Rozhodl jsem pokračovat s fotbalem především kvůli mojí lásce k této hře. Prague Lions se zdáli jako dobrá volba. Je to velmi dobře rozběhlá organizace v nádherném městě. Po této příležitosti jsem skočil.

PL: Co tě baví nejvíc na bydlení v Praze?
KW: Hodně mě baví cestování, takže to bude velmi vzrušující učit se novou kulturu a přizpůsobit se jí.

PL: Co je pro tebe nejvíc vzrušující na hraní za Prague Lions?
KW: Prague Lions mají velmi úspěšnou organizaci a přívětivý tým. Těším se vytváření nových přátelství a získávání cenných vítězství.

PL: Jaká jsou tvá očekávání od sezóny, pro tebe osobně a pro tým?
KW: Mým cílem je být lídrem na hřišti i mimo něj. Vytvořit pouto a vzpomínky s mými spoluhráči, zatímco budeme hledat ty zbylé dva body.

Díky Kurtisi a vítej v Praze! Doufáme, že přijdete a budete podporovat Lions na jejich prvním zápase tento víkend proti Black Panthers v Čelákovicích a i po celou sezónu. Rozpis našich zápasů můžete najít na www.caaf.cz

ENG

We would like to introduce another one of our newest Lions. Kurtis Walls is originally from Phoenix, Arizona. He played football previously at Valley City State in North Dakota.

PL: Who’s your favorite NFL team and player and why?
KW: My favorite NFL team is the Dallas Cowboys. However, my favorite player is Cam Newton. Cam Newton does things on the field that defy normal laws and actions of quarterbacks.

PL: You had a great college career. What was the highlight of your playing days?
KW: The highlight of my career has to be friendships that I made along the way. Through all the wins or all the heartache, it was always a great time because of the friends and relationships I built along the way.

PL: What did you know about football in Europe before signing with the Lions?
KW: I knew that football in Europe presents the opportunity of a lifetime to continue the dream of football while also traveling the world.

PL: Why did you decide to continue playing football in Europe, specifically for the Prague Lions?
KW: I decided to keep playing football strongly because my love for the game. The Prague Lions felt like a fit. It is a well-established organization in a beautiful city. I jumped on the opportunity.

PL: What excites you most about living in Prague?
KW: I am big into traveling so it will be exciting learning and adapting to a new culture.

PL: What excites you most about playing for the Prague Lions?
KW: The Prague Lions have a very successful organization and a team that feels welcoming. I am excited to get in and build a relationship with the guys and get some wins.

PL: What are your expectations for the season, for you personally and the team?
KW: My expectations are to be a leader on and off the field. To build a bond and memories with my teammates while finding those 2 points.

Thank you, Kurtis, and welcome to Prague! We hope that you will come out and support the Lions as we open our season this weekend against the Black Panthers in Celakovice and throughout the rest of the season. You can find our schedule at www.caaf.cz.