Přijďte nás podpořit na první domácí zápas sezóny 2017!

Miloš Kalina lions

Prague Lions vás spolu se svými sponzory zvou na 5. kolo BittersLigy tuto neděli ve dvě hodiny na hřišti v Hostivaři. Zápas bude střetnutím dvou týmu a dvou odlišných příběhů. Jeden tým, Ostrava Steelers vstupuje do zápasu s bilancí 3-0 po oživení týmu americkými importy, ale také hráči z Finska a Polska. Steelers vedou statistiky hned ve dvou kategoriích a vezou se na vlně úspěchu.

Prague Lions jdou do svého prvního domácího zápasu v naprosto jiném rozpoložení než doufali a očekávali. Po kontroverzním zakončení Czech Bowlu XXII vstoupili Lions do sezóny plni očekávání. Ale od prvního zápasu, kdy utrpěli porážku od svých pražských rivalů jsou sužováni zraněními a těsně prohráli s Pardubice Stallions (33:29) a Příbram Bobcats (28:23) dva týdny po sobě.

„Byl to pro nás těžký start, hlavně co se útoku týče. Je těžké vědět, že nedokončujeme drivy a necháváme body na hřišti“, řekl OC Zach Harrod. „Bitters Liga se se celkově zlepšila, úroveň hry se opět zlepšila a pokud nevyužijete každé příležitosti ke skórování prohrajete. A i se všemi zraněními, které jsme utrpěli, jsme měli hodně příležitostí skórovat, což se nám nepodařilo. Na tom musíme zapracovat!“

HC Hunter Nichols k dosavadnímu průběhu sezóny přidal toto: „To, že sezóna nezačala tak, jak jsme plánovali neznamená, že nemusí skončit tak chceme. Celý tým, včetně mě je naštvaný z výsledku. Jsme jednu, dvě akce od naprosto odlišného výsledku, takže musíme ještě více zabrat a dobré výsledky se dostaví. A my zabereme!“
Ostravská obrana za sebou má velmi dobré výsledky, dovolila pouze dva touchdowny za tři zápasy, ale i jejich útok hraje na velmi vysoké úrovni, především v běhové hře, ve které dosáhl průměrně na 227 yardů za zápas.

S ohledem na zápas s Ostravou Nichols přidává: „Klíčem k výhře pro nás bude neporážet sebe samé a nedostat se tím hned z kraje zápasu do špatné situace. Pokud budeme dobře dělat svou práci, běhat správné routy, skládat jejich runningbacka, bude se nám dařit.“
„Ostravská obrana se velmi zlepšila a bude pro nás výzvou. Naštěstí jsme měli bye-week abychom se uzdravili a připravili se na ně,“ doplnil Harrod.

Takže tady to máte, dva týmy, dva odlišné příběhy. Budete tam, abyste viděli, jak to v neděli dopadne?

Připravili jsme pro vás skvělé odpoledne s výborným točeným pivem od Pivovar Lužiny, skvělými klobásami které si nebudete chtít nechat ujít od Kobe Sausages Prague a na ty z vás, kteří budou potřebovat kofein jsme také nezapomněli, protože B-rink jede drink tam bude s vaší dávkou kofeinu.

Uvidíme se tuto neděli v 14:00! LIONS vás potřebují #LIONation! Ukažte nám o víkendu svou sílu!

—- ENG —-

The Prague Lions and their partners would love to invite you to the 5th round of the #BittersLiga this Sunday in Hostivař at 2pm. The game will be a clash of two teams and two different stories. One team, the Ostrava Steelers, is entering the game 3-0 after a resurgence aided by American imports, as well as Finnish and Polish players. Coming into Sunday’s game the Steelers are leading two of the four main statical categories and are riding a wave of momentum.

The Prague Lions are entering their first home game much differently than they had hoped and expected. After overcoming a controversial ending in Czech Bowl XXII, the Lions entered the season with high expectations. But since their first loss to their Prague rivals, they have been plagued by injuries and narrowly lost to the Pardubice Stallions (33:29) and Příbram Bobcats (28:23) in back to back weeks.

„It’s been a tough start for us, offensively. It’s tough knowing that we aren’t finishing drives and we are leaving points on the field,“ said OC Zach Harrod. „The Bitters League has improved, the level of play has once again improved, if you don’t take advantage of every opportunity to score you will lose and, even with all the injuries we have had, we have had more than enough opportunities to score and we haven’t. We need to fix that!“

HC Hunter Nichols added this about the season thus far, „Although the season hasn’t started as planned it doesn’t mean it will not end the way we want it to. The guys, including me, are angry at the results. We are 1-2 plays from having a completely different season so we have to keep pressing on and the good will come. And we will press on!“

Ostrava’s defense has been stingy, only allowing two touchdowns in the first three games, but their offense also has been impressive, especially in the ground game, averaging 227 yards per game.

Looking to the game with Ostrava Nichols offered, „The key to winning this game is for us to not beat ourselves and put us in a bad situation early. If we do our job, run the routes, tackle their running back, we will have a good day.“

„Ostrava’s defense is much approved and they are getting after teams, it will be a challenge for us. Thankfully we had a bye-week to get healthy and prepare for them,“ added Harrod.

So there you have it, two teams, to different story lines. Will you be there to see how the game unfolds this Sunday?

We have a great afternoon prepared for you with great beer from Pivovar Lužiny on tap, great sausages that you will not want to miss from Kobe Sausages Prague and, for those who need caffeine, we haven’t forgot about you as B-rink jede drink will be there for your caffeine fix!

SEE YOU SUNDAY @ 2pm! THE LIONS NEED YOU #LIONation! Show your force this weekend!