Quentin Jones – Headcoach

Miloš Kalina ČAAF, lions, Seniors Leave a Comment

Quentin je v Praze už téměř měsíc, a tak jsme vám chtěli představit našeho hlavního trenéra ještě před tím, než 1. dubna vyběhneme k prvnímu zápasu. Mrkněte na rozhovor.

Jakému týmu a hráči v NFL fandíš a proč?
Mým nejoblíbenějším týmem jsou Detroit Lions. Fandím jim od doby, co jsem asi ve třech nebo čtyřech letech začal sledovat fotbal. Nebylo to zrovna úspěšné období, ale zůstávám věrný!

Měl jsi úspěšnou kariéru na univerzitě. Jaké jsou nejvýznamnější momenty z té doby?
Neřekl bych úspěšnou… Mohlo to být mnohem lepší. Zranění mě limitovala od toho být skvělý, ale dalo by se říci, že jsem měl možnost konkurovat na vysoké úrovni. A také možnost hrát s lidmi, se kterými jsem si vytvořil celoživotní pouto.

Co jsi věděl od fotbalu v Evropě, než jsi podepsal smlouvu u Lions?
Vyrůstal jsem v době, kdy NFL Europe něco znamenalo, takže jsem měl docela dobrou znalost fotbalu v Evropě. Sledoval jsem týmy a zápasy s nadějí, že se mi podaří prorazit profesionálně, ať už ve Státech nebo právě v NFL Europe, dokonce i v CFL. V poslední době jsem prováděl nějaké rekrutování na univerzitní úrovni. Hlavně hledání talentů v Evropě. Díky tomu byl přechod sem jednodušší.

Proč jsi se rozhodl pokračovat s trénováním v Evropě, a proč konkrétně Prague Lions?
Mít příležitost být hlavním trenérem v 25 letech je požehnání na jakékoliv úrovni. O to víc je pro mě tato šance vést Prague Lions speciální, že jsem musel přicestovat ze zahraničí a dělat něco takového. Je to skvělý klub, první s americkým fotbalem v Čechách. Takže šance získat s týmem titul a dostat se zpět na vrchol je o to úžasnější.

Co tě baví nejvíc na bydlení v Praze?
Vždycky jsem chtěl žít v zahraničí. Vyrůstal jsem s cílem být součástí mezinárodního obchodu a mít šanci vidět svět. Žití v Praze je vlastně splnění dětského snu. Praha je nádherné místo, se skvělými lidmi!

Co tě baví nejvíc na trénování Prague Lions?
Nejvíc se těším na to, že se nám povede splnit cíl a získat titul. Držet nad hlavou trofej a mít možnost říct, že my jsme nejlepší tým, tým #1, mistři je víc než úžasný. To je to, co mě žene kupředu!

Jaké jsou tvé cíle pro sezónu, pro tebe osobně a jaké pro tým?
Mistr ČR pro sezónu 2018/19. Osobní cíl je postavit kluky do takové pozice, aby mohli dosáhnout toho nejlepšího v životě i fotbalu.

Co posloucháš za hudbu před zápasem?
To je těžké. Před zápasem poslouchám buď Classic Project Pat, Man UP od Trillville, nebo něco od Gucci/Slim Dunkin.

Jaká je tvoje oblíbená Disney postava?
Disney postava… Není to sice Disney postava, ale mým oblíbencem vždy byl The Beast z X-Men. Byl jako hvězda amerického fotbalu. Byl u všeho a měl nadlidskou sílu, něco se s ním stalo, co ho proměnilo v The Beast. Mohl bych vyprávět… Ale co mě na něm nejvíc udivovalo, bylo to, že byl génius. Všichni tihle lidé se super-schopnostmi, kterými byl obklopen a on byl mozek celé operace. Dokázal se adaptovat k jakékoliv situaci a vynikat, plus byl modrý.

Věříme, že se těšíte stejně tak jako my. Přijďte 1. dubna na stadion podpořit vaše Lions! #LIONation

—ENG—

Quentin has been here in Prague with us close to a month and we wanted you to get to know him before our first game April 1st. Check out our first interview with our new HC.

Who’s your favorite NFL team and player and why? 
My favorite NFL Team is the Detroit Lions. Ever since I started watching football around 3-4 years old I have always rooted for them. It hasn’t been the greatest run for them during my lifetime but I’m loyal!

You had a great college career. What was the highlight of your playing days?
Wouldn’t say great… It could have been a lot better. Injuries kept me from making it great but I would have to say the opportunity to compete at a high level. Also, getting to play with guys that you will have a bond with for the rest of your life

What did you know about football in Europe before signing with the Lions?

Growing up back when NFL Europe was a thing, I had a fairly good feel for football in Europe. Following the teams, watching the games-hoping to making it professionally growing up whether it was in the Sates or with NFL Europe-even the CFL. More recently I have done some recruiting in Europe at the collegiate level. Trying to find talent all over. Which has made the transition smother coming over here to coach.

Why did you decide to continue playing football in Europe, specifically for the Prague Lions?
Having the opportunity to be Head Coach at 25 is a blessing at any level. For me, getting the chance to lead the Prague Lions, come over abroad and do it makes it even more special. This is a great club. The first club in Czech to have American Football. So the chance to bring a championship to the organization and get them back to prominence here is amazing

What excites you most about living in Prague?
I have always wanted to live abroad. Growing up I have always wanted to be in the International Business field and have the chance to see the world. Living in Prague is actually a childhood dream that has come true. Prague is a beautiful place, with great people!

What excites you most about playing for the Prague Lions?
What excites me most about coaching the Lions is to accomplish our goal of becoming champions. Holding up that trophy and being able to say we are the best team, the #1 Team, The Champs is beyond exciting. That is what drives me!

What are your expectations for the season, for you personally and the team?
2018-19 Czech Champions. Personally, my goals is to put my guys in the best position possible to accomplish any and everything they want in life & in the game of football

What’s your favorite pump-up song? 
My favorite pump up song…That is tough. Before games I would listen to Classic Project Pat, Man UP by Trillville, or some old Gucci/Slim Dunkin

What’s your favorite Disney character?
Disney Character…He isn’t a Disney character but The Beast from X-Men was always a favorite of mine. He was like a star football player coming up, he could leap all over the place and had superhuman strength something happened to him – Turning him into The Beast. I could relate…But what intrigued me the most about him is that he was a genius. All these amazing people with powers he was surrounded by and he was the brains of the operation. He could adapt to any environment & thrive, plus he was Blue.

We hope you are as excited as we are. Come out and support your Lions on April 1st #LIONation!