OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ PRAGUE LIONS K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19 / The Prague Lions’ covid19 exposure and response

maudr Bleskovka, lions

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ PRAGUE LIONS K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19

Jako Prague Lions se chceme touto cestou vyjádřit k nepříjemné situaci, která vznikla pozitivním testem jednoho z našich importů na nemoc COVID-19. Ve zkratce se má situace následovně: Po příletu Dylana Redy do USA jsme se dozvěděli, že byl pozitivně testován na COVID-19. Okamžitě poté jsme si uvědomili možné hrozby, které eventuálně mohly vzniknout hráčům i managmentu týmu, a spojili jsme se s krajskou hygienickou stanicí, abychom se poradili o dalším postupu. Všichni, kdo přišli do kontaktu s nakaženým hráčem, byli o situaci informováni a byla jim doporučena striktní domácí karanténa. Zároveň se všichni museli telefonicky spojit s jejich lékaři, se kterými řešili další postup. Do dnešního dne, 11.4. 2020, tedy takřka měsíc po zjištění nákazy u našeho importa, se žádnému hráči ani členovi realizačního či manažerského týmu neobjevily příznaky této nemoci. Několik našich hráčů se pro jistotu nechalo otestovat, avšak všechny výsledky byly negativní. Níže si můžete přečíst průběh této situace a vyjádření k některým již publikovaným článkům.

Časový průběh

Ve středu jedenáctého března přišel Dylan Reda, hráč Prague Lions, za trenéry v době mítinku před tréninkem a oznámil jim, že se necítí dobře. Domníval se, že je to na základě tréninku z předchozího dne, který se odehrával v nepříznivém počasí, navíc ruku v ruce s prudkou změnou klimatu, která jej čekala po příletu z Floridy.

Ve čtvrtek dvanáctého března řešil Reda své chřipkové příznaky s hlavním trenérem Prague Lions. Trenér Harrod se telefonicky obrátil na svého doktora a řešil s ním veškeré symptomy. Na základě těchto symptomů bylo tímto doktorem zpochybněno, že by mělo jít o nákazu COVID-19.

Jak se situace napříč Evropou radikalizovala a začaly se uzavírat hranice, Prague Lions se po domluvě se svými importy začali dívat po možných cestách, jak je dostat zpět k jejich rodinám před tím, než se zcela uzavřou hranice a tato možnost tak zanikne.

V pátek třináctého března informoval Reda trenéry Lions, že spal velmi dobře a nepotřebuje navštívit doktora. Zároveň jsme také jako klub učinili rozhodnutí, že hráčům zarezervujeme letenky a pošleme je do jejich rodných zemí. Americký defenzivní koordinátor Lions, Dan Disch, se v ten moment rozhodl prozatím zůstat v Česku do doby, než se situace s uzavřením hranic definitivně vyjasní.

Situace se začala velmi rapidně měnit. Mnoho letů bylo zrušeno a jako Prague Lions jsme byli velmi rádi, že se nám podařilo zajistit, aby se naši hráči dostali zpět domů. Během tohoto řešení zůstávali naši trenéři v kontaktu s importy i profesionálními lékaři, abychom měli obecnou jistotu, že vše proběhne tak jak má.

V neděli patnáctého března byli importi Lions odvezeni na Letiště Václava Havla. Tento transport zajišťovali domácí hráči a trenéři. U nikoho se neobjevily žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Dylan Reda v den odletu neměl zvýšenou teplotu a cítil se naprosto fit. To se potvrdilo také na letišti v USA, kde letištní kontrola nenaměřila Redovi zvýšenou teplotu.

Všichni importi Lions dorazili v pořádku do USA a Velké Británie. Informovali trenéry, že jsou se svými rodinami a cítí se dobře.

V pátek 20 března kontaktoval Dylan Reda trenéry a management Prague Lions s informací, že byl v USA hospitalizován. Ač mu nebyl proveden oficiální test, na základě rentgenu jeho plic mu doktoři sdělili, že s nejvyšší pravděpodobností onemocněl nákazou COVID-19.

Management Lions se okamžitě obrátil na krajskou hygienickou stanici s tím, že jeden z jejich hráčů (Reda) je potencionálně nakažen nemocí COVID-19, a v tom případě je potencionálně v ohrožení 80 členů klubu.

Ve spolupráci s hygienickou stanicí byl utvořen tento plán:

    1. Informovat všechny týmy, které byly v kontaktu s Redou (U19 a Senioři), že jeden z hráčů se potencionálně nakazil nemocí COVID-19.

    2. Každý, kdo byl v užším kontaktu s Dylanem Redou, to musel nahlásit svému praktickému lékaři a poslouchat jeho příkazy na základě toho, zda má nějaké symptomy či nikoliv.

    3. Hráčům bylo řečeno, aby drželi striktní čtrnáctidenní karanténu.

    4. Lions byli také informováni o tom, zda některý z hráčů má nějaké příznaky a podstoupil test na COVID-19. Stejně tak jsme věděli o výsledcích testů. Vedení Lions bylo informováno, aby tyto informace zůstaly anonymní vzhledem k zachování práv anonymity pacienta.

    5. Vedení Lions osobně mluvilo s hráči a jejich blízkými o dané situaci a jejím pokračování.  

Celý tým byl po dobu čtrnáctidenní karantény informován o vývoji situace skrze pravidelné rozhovory s trenéry a managmentem Lions. Opakovaně bylo hráčům sdělováno, aby dodrželi čtrnáctidenní karanténu a mysleli na zdraví svých blízkých a dalších lidí, co s nimi přichází do kontaktu.

Nakonec se čtyři hráči Lions rozhodli podstoupit testy pro zjištění nákazy COVID-19. Dva z důvodu opatrnosti a dva z důvodu mírných symptomů. Veškeré testy byly podstoupenu v České republice a byly negativní.

Objasnění některých již publikovaných informací

 – Veškerá rozhodnutí, které jsme jako Prague Lions učinili, byla provedena na základě konzultace se zdravotními profesionály a krajskou hygienickou stanicí.

 – Veškerá rozhodnutí byla učiněna na základě všech dostupných informací, které vedení Lions získalo jak od hráčů, tak od zdravotních profesionálů. Další potencionální případ nákazy u našeho hráče se objevil až několik týdnů po jeho návratu do USA. Tento hráč prošel stejnou zdravotní prohlídkou jako Dylan Reda, a při příletu do USA neměl zvýšenou teplotu.

 – Ač si nemůžeme být stoprocentně jistí, tak se na základě faktu, že nikdo z týmu Lions, kdo přišel do blízkého kontaktu s později potencionálně nakaženými hráči, nevykazuje žádné příznaky nemoci COVID-19 a informací zdravotních profesionálů domníváme, že žádný z hráčů Lions nebyl nakažen během jejich pobytu v Praze. Přesto jsme učinili veškerá potřebná karanténní opatření, abychom předešli potencionálnímu šíření nákazy, viz výše.

Závěr

Chtěli bychom znovu zmínit, že všichni členové organizace Lions, kteří zůstali v Evropě, jsou takřka měsíc po odhalení potencionálního nakažení Dylana Redy zdrávy a nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vedení Lions obratem reagovalo a celou situaci velmi rychle řešilo s krajskou hygienickou stanicí a týmem. Chtěli bychom poděkovat krajské hygienické stanici za jejich pomoc při řešení této situace a také celému týmu za kooperaci. Podporujeme lidi, aby dbali na opatrnost v našem společném boji s COVID-19 a dodržovali nezbytná opatření vlády a zdravotníků. Dbejte o sebe, abyste se mohli starat i ostatní. Případné další otázky a žádosti o interview zasílejte na e-mail info@lions.cz

____________________________________________________________

The Prague Lions’ COVID-19 Exposure and Response

The Prague Lions would like to address recent reports of a positive test of one of their import players.  In summary, the Lions learned that a player who had returned to the United States was eventually diagnosed with COVID-19.  Once the threat to the team and others was realized, team management got in touch first with the hygiene authorities and immediately after, everyone involved in some aspect with the team who would have come into contact with Reda to inform them of the situation, tell them to self-isolate, and to be in contact with their physicians.  To this point, nearly a month after the fact, no one else involved with the Lions here in Prague has come down with COVID-19. The Lions have had a number of their club members tested and all of those tests have come back negative. Below is a timeline of the situation, as well as some clarifications to articles that have already been public.

Timeline

On Wednesday, 11 March, Lions player Dylan Reda let coaches know at a pre-practice coach’s meeting that he was not feeling well.  He thought that his not feeling well was a result of the previous night’s heavy conditioning and inclement weather, coupled with a change in climate, having arrived recently from Florida.

On Thursday, 12 March, Reda was in touch with the head coach about his flu-like symptoms.  The head coach then reached out to his doctor. Based on how quickly the flu-like symptoms hit, the consulting physician doubted COVID-19 was the source of the symptoms.  

As the situation across Europe and the world began to deteriorate, at the request of the import players, the Lions began to search for ways to get them back to their families before borders started to close and flights started to be unavailable.

On Friday, 13 March, Reda reported that he had slept well through the night and didn’t need to see the doctor.  The decision was also made, at the players’ request, to book tickets for guys to return to the States. The Lions’ American defensive coordinator made the decision to stay until he had a more clear picture of how the border situation was going to play out.

The situation was changing rapidly, with flights getting canceled and changed, so management was happy to find connections to get them all back.  Throughout this time period coaches and management were in touch with the import players, and were basing their decisions on all of the information that they obtained from the players and medical professionals.

On Sunday, 15 March, the team arranged rides to the airport for their import players from other players and coaches, none of whom later developed any symptoms of COVID-19. 

Reda had no temperature and felt fine the day he flew.  This was confirmed upon his arrival to the United States where border patrol took the temperatures of him and his fellow passengers as they deplaned.  

All of the import players made safe returns to the US and the UK and were in touch with coaches and management that they were fine and happy to be home.  

On Friday, 20 March, Reda reached out to Lions coaches and management early in the morning and shared with the team that he had been hospitalized and while he had no official diagnosis, the doctor believed he had COVID-19, based on a CT scan of his lungs.

Lions Management immediately reported to the hygiene authorities that they potentially had a case of COVID-19 (Reda) and that the case potentially exposed 80 other members of the club.

In conjunction with the hygiene authorities, the following plan was set into motion:

  1. Inform the teams Reda had contact with (U19 and adult) that one of the players potentially had COVID-19.
  2. Anyone who had any contact with Reda, either through team or social activity, needed to call their general practitioner to report this, then follow their GP’s advice based on whether or not they had any symptoms.
  3. The players were told to follow a strict home quarantine for 14 days from their last contact with Reda.  
  4. The Lions were also to disclose if anyone developed symptoms and went in for a test, as well as the results of those tests.  The Lions management was instructed to keep these disclosures anonymous, per privacy laws regarding patient information.
  5. Coaches and management personally spoke with players or loved ones of players about the situation and how to move forward.

The team throughout the 14 day quarantine was kept informed of the situation via regular communication from coaches and management and were repeatedly instructed to hold to strict quarantine measures for the health of their families and others they may come into contact with.

In total, four additional members of the Lions went in for tests, two as a precautionary measure and two because they were exhibiting symptoms.  All tests performed in the Czech Republic came back negative for COVID-19.

Clarifications

  • All decisions made by leadership of the Prague Lions were made in consultation with medical staff and/or the hygiene authority.
  • All decisions were made based on information that was made available to management at the time from both players and medical professionals.  Another potential case was brought to the attention of management several weeks after the fact. However, this player flew home under the same protocol as Reda and had a normal temperature reading as he entered the US.
  • Based on information from medical professionals, as well as the fact that no one who came into close contact with anyone who would later showed symptoms of COVID-19 has come down with the virus, no definitive conclusions can be drawn that the players were in fact infected while they were with the team in Prague.  Despite this, the Lions still undertook the strict quarantine measures detailed above.

Conclusion

We would like to once again reiterate that no one within the Lions organization who is still in Europe has been diagnosed with COVID-19 nearly a month after potentially being exposed.  Our management was quick to respond to the situation with both the hygiene authorities and our team. We would like to thank the hygiene authorities for their help in this crisis and our players for their cooperation.  We encourage people to continue to be vigilant in our collective fight against COVID-19, take necessary precautions as required by the government and health officials, and more than anything, take care of yourself so you can take care of others.  Further requests for information or interviews can be sent to info@lions.cz.